Cyfleoedd i aelodau

Hysbysiad o etholiad 2020

Bydd swyddi gwag yn codi yn 2020 ar gyfer swyddi:

  • Cadeirydd y Coleg Cymraeg
  • ETC cynrychiolydd
  • Aelod o ' r Pwyllgor Gweithredol (2 swydd wag)

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 18 Hydref.

Mae'r dudalen hon yn cynnwys popeth y mae angen i chi ei wybod am broses ethol y coleg ar gyfer cyfadrannau, is-adrannau, gwledydd datganoledig, gan gynnwys sut y gallwch chi gymryd rhan drwy sefyll neu bleidleisio mewn etholiadau.

Cadeiryddion cyfadrannau, Coleg Cymraeg

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar gyfer y swyddi canlynol.

  • Cynrychiolydd cleifion (I'w hysbysebu cyn bo hir)
  • Cynghorydd Rhanbarthol (I'w hysbysebu cyn bo hir)
  • Cadeirydd Cyfadran anabledd deallusol Cymru (I'w hysbysebu cyn bo hir)

Swydd ddisgrifiad

Dylid anfon pob mynegiant o ddiddordeb at Ollie John erbyn y dyddiad a nodir.

Cynrychiolwyr rhanbarthol, Coleg Cymraeg

Mae gennym nifer o swyddi gwag ar gyfer cynrychiolwyr rhanbarthol yng Nghymru:

  • Cyfadran seiciatreg fforensig
  • Cyfadran seiciatreg henaint
  • Cyfadran seiciatreg plant a phobl ifanc

Swydd ddisgrifiad

Dylid anfon datganiadau o ddiddordeb at Ollie John.