Canllawiau i glinigwyr yng Nghymru

Mae'r coleg yng Nghymru wedi cyhoeddi canllawiau, wedi'u teilwra i gyd-fynd â pholisi lleol a strwythur GIG Cymru, ar gyfer seiciatryddion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill sy'n gweithio mewn lleoliadau gofal iechyd meddwl.Mae'r canllawiau hyn yn ategu'r gwaith sydd wedi'i ddatblygu gydag NHSE/I a Choleg Brenhinol y nyrsys.

Mae maint llawn yr effaith COVID-19 yn amhosib rhagfynegi'n fanwl a rhagwelir y bydd y sefyllfa'n esblygu'n gyflym. Byddwn yn parhau i ddiweddaru ac ychwanegu at y tudalennau hyn dros yr wythnosau nesaf. 

Rydym yn diweddaru'r wybodaeth hon yn barhaus

Mae adnoddau ychwanegol ar gael gan Lywodraeth Cymru.

 

Ateb eich cwestiynau

Yr ydym yn cymryd cwestiynau ar y pwnc

Gyflwyno cwestiwn