Arbenigeddau

Mae gennym ddetholiad o arbenigeddau sy'n benodol i'r Coleg Cymraeg.
Mae ein harbenigeddau hefyd wedi'u strwythuro i ddarparu cynrychiolaeth, i lywio a chynorthwyo arbenigeddau'r DU gyfan yng Ngholeg Brenhinol y Seiciatryddion.

Rydym ar hyn o bryd yn cyfieithu'r tudalennau hyn, Diolch am eich amynedd. Our existing english language pages can be found here.

 • Cyfadran seiciatreg academaidd
 • Cyfadran seiciatreg caethiwed
 • Cyfadran seiciatreg plant a phobl ifanc
 • Cyfadran seiciatreg fforensig
 • Cyfadran seiciatreg oedolion gyffredinol
 • Cyfadran seiciatreg cyswllt
 • Cyfadran seiciatreg anabledd deallusol
 • Cyfadran seiciatreg henaint
 • Cyfadran seicotherapi meddygol
 • Cyfadran adsefydlu a seiciatreg gymdeithasol
 • Cyfadran anhwylderau bwyta
 • Cyfadran niwroseiciatreg
 • Cyfadran seiciatreg amenedigol
Read more to receive further information regarding a career in psychiatry