Canllawiau i glinigwyr yng Nghymru

Mae'r coleg yng Nghymru wedi cyhoeddi canllawiau, wedi'u teilwra i gyd-fynd â pholisi lleol a strwythur GIG Cymru, ar gyfer seiciatryddion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill sy'n gweithio mewn lleoliadau gofal iechyd meddwl.Mae'r canllawiau hyn yn ategu'r gwaith sydd wedi'i ddatblygu gydag NHSE/I a Choleg Brenhinol y nyrsys.

Mae maint llawn yr effaith COVID-19 yn amhosib rhagfynegi'n fanwl a rhagwelir y bydd y sefyllfa'n esblygu'n gyflym. Byddwn yn parhau i ddiweddaru ac ychwanegu at y tudalennau hyn dros yr wythnosau nesaf. 

Rydym yn diweddaru'r wybodaeth hon yn barhaus

Mae adnoddau ychwanegol ar gael gan Lywodraeth Cymru.

 

img12

Ateb eich cwestiynau

Yr ydym yn cymryd cwestiynau ar y pwnc