Cyfleoedd i aelodau

Cadeiryddion cyfadrannau, Coleg Cymraeg

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar gyfer y swyddi canlynol.

  • Cynrychiolydd cleifion (19 Awst)
  • Cynghorydd Rhanbarthol (19 Awst)
  • Cadeirydd Cyfadran plant a phobl ifanc Cymru (19 Awst)
  • Cadeirydd Cyfadran anabledd deallusol Cymru (19 Awst)

Swydd ddisgrifiad

Dylid anfon pob mynegiant o ddiddordeb at Ollie John erbyn y dyddiad a nodir.

Cynrychiolwyr rhanbarthol, Coleg Cymraeg

Mae gennym nifer o swyddi gwag ar gyfer cynrychiolwyr rhanbarthol yng Nghymru:

  • Cyfadran seiciatreg fforensig
  • Cyfadran seiciatreg henaint
  • Cyfadran seiciatreg plant a phobl ifanc

Swydd ddisgrifiad

Dylid anfon datganiadau o ddiddordeb at Ollie John.