Ymgynghoriadau

Rydym yn ymateb yn rheolaidd i ymgynghoriadau gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru o ran cyflwyno deunydd ysgrifenedig ond hefyd yn rhoi tystiolaeth lafar i wahanol bwyllgorau.

Rydym hefyd yn ymateb i ymgynghoriadau gan sefydliadau eraill, megis Llywodraeth Cymru. Yma fe welwch ymatebion ysgrifenedig diweddar.

Rydym hefyd yn awyddus i glywed eich barn am ymgynghoriadau newydd wrth iddynt gael eu derbyn. Rydym hefyd wedi rhestru ymgynghoriadau 'agored'.

Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu. Dylid anfon pob cyfraniad i'r ymatebion at Louis Mertens.

2019 

 • Grŵp trawsbleidiol ar strôc: craffu ar gynllun cyflawni ar gyfer strôc Llywodraeth Cymru
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru: craffu ar ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad busnes pawb
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru: craffu ar Fil ansawdd ac ymgysylltu (Cymru) Llywodraeth Cymru
 • Llywodraeth Cymru: fframwaith gofal iechyd parhaus
 • Llywodraeth Cymru: cynllun cyflawni ar gyfer camddefnyddio sylweddau
 • Llywodraeth Cymru: law yn llaw at iechyd meddwl 2019-2022
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Bil Iechyd a gofal cymdeithasol (ansawdd ac ymgysylltu) (Cymru)
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru: grŵp trawsbleidiol ar ddementia: Ymchwiliad i ofal ysbyty
 • Llywodraeth Cymru: cymunedau cysylltiedig-mynd i'r afael ag unigrwydd ac unigedd cymdeithasol
 • Llywodraeth Cymru: Cod Ymarfer ar ddarparu gwasanaethau awtistiaeth
 • Llywodraeth Cymru: pwysau iach, Cymru iach
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru: darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn yr ystâd carchardai i oedolion
 • Bil Cynulliad Cenedlaethol Cymru: plant (diddymu amddiffyniad cosb resymol) (Cymru)
Read more to receive further information regarding a career in psychiatry