Rhaglen ysgolion

Mae ein rhaglen ysgolion cefnogol yn cael ei harwain gan ein swyddog ymgysylltu â'r cyhoedd, yr Athro Alka Ahuja.

Mae'r Coleg yn gwneud llawer o waith yn uniongyrchol gydag ysgolion, arweinwyr ac athrawon i gefnogi agwedd ysgol gyfan tuag at iechyd meddwl.

Ein hadnoddau

Education Conferences
Read more to receive further information regarding a career in psychiatry