Chweched dosbarth

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i ddisgyblion chweched dosbarth ddysgu mwy am seiciatreg. Yn ogystal â chymryd rhan mewn ffeiriau gyrfaoedd, rydym yn awyddus i gynnig cyfle i fyfyrwyr fynychu, gwirfoddoli a chyfrannu at nifer o ddigwyddiadau drwy gydol ein calendr.


Gofynnwn i ysgolion gysylltu â Ollie John i gael rhagor o wybodaeth.
Read more to receive further information regarding a career in psychiatry