Cynadleddau addysg

Rydym wrthi ar hyn o bryd yn cwblhau manylion ein cynhadledd addysg nesaf. Disgwylir i hyn ddigwydd ym mis Rhagfyr 2019.
Am unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â Ollie John.

Digwyddiadau blaenorol

RCPsych yng Nghymru & Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon, Cymru
' Dulliau cydweithredol o wella iechyd meddwl mewn ysgolion '

Dydd Gwener 14 Rhagfyr 2018
Canolfan yr holl genhedloedd, Caerdydd

  • Yr Athro Tamsin Ford, Prifysgol Caerwysg 
  • Rob Williams, Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon
  • Yr Athro Alka Ahuja, RCPsych yng Nghymru
  • Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru
  • Dr Dave Williams, Cynghorydd CAMHS i Lywodraeth Cymru

Lawrlwythwch y rhaglen (pdf)

Crynodeb o'r digwyddiad

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry