Trafodaethau

Rydym yn cynnal dadleuon ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd ar amrywiaeth o wahanol bynciau.

Dyma grynodeb o ddadl ddiweddar ar iechyd meddwl ar gyfer ysgolion ledled Casnewydd, a gynhaliwyd mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Casnewydd. I gael gwybod mwy am ein rhaglen drafod, cysylltwch â Ollie John.

Caiff y rhaglen hon ei chydgysylltu gan ein prif arweinydd ymgysylltu â'r cyhoedd, yr Athro Alka Ahuja.

 

RCPsych in Wales Winter Debate 2018
Read more to receive further information regarding a career in psychiatry