Am y Coleg Cymraeg

Mae gennym dros 600 o Aelodau, cymrodyr, staff cysylltiedig a hyfforddeion cyn-aelodau ledled Cymru. Mae ein swyddfeydd gweinyddol wedi'u lleoli ym Mae Caerdydd, yn agos i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae gennym bwyllgorau, cyfadrannau a grwpiau prosiect gweithgar sy'n siapio'r hyn a wnawn. Mae digon o gyfleoedd i chi gymryd rhan yn ein gwaith.

Ein hadnoddau

rcpsych-in-wales-senedd
Read more to receive further information regarding a career in psychiatry