Newyddion Cymru

Darllen diweddariadau allweddol ar gyfer seiciatryddion sy'n gweithio yng Nghymru.

Dioddefodd gweithwyr gofal iechyd rheng flaen anawsterau iechyd meddwl yn ystod misoedd cyntaf y pandemig
Dioddefodd gweithwyr gofal iechyd rheng flaen anawsterau iechyd meddwl yn ystod misoedd cyntaf y pandemig

Mae ymchwil newydd wedi datgelu bod gweithwyr gofal iechyd rheng flaen wedi dioddef anawsterau iechyd meddwl yn ystod misoedd cyntaf y pandemig.

More information Cymru
29jul by RCPsych Wales
Ymchwilwyr y DU yn arloesi ffordd rithwir newydd o drin PTSD
Ymchwilwyr y DU yn arloesi ffordd rithwir newydd o drin PTSD

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi arloesi math newydd o driniaeth rithwir i bobl ag anhwylder straen wedi trawma (PTSD).

More information Cymru
16jun by RCPsych Wales
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2022 yn llwyddiant mawr
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2022 yn llwyddiant mawr

Roeddem yn falch iawn o fod yn bartner a chefnogi URDD Gobaith Cymru, wrth iddynt gynnal eisteddfod genedlaethol yr URDD 2022.

More information Cymru
06jun by RCPsych Wales
Grŵp Cynghori Arbenigol Iechyd Meddwl Colegau Brenhinol
Grŵp Cynghori Arbenigol Iechyd Meddwl Colegau Brenhinol

Heddiw, ar dydd iau 12fed Awst, rydym yn falch o gyhoeddi sefydliad Grŵp Cynghori Arbenigol Iechyd Meddwl y Coleg Brenhinol yn ffurfiol.

More information Cymru
16aug by RCPsych Wales
Cydraddoldeb ar draws y tir
Cydraddoldeb ar draws y tir

Cipolwg ar ymgyrch Coleg Cymru cyn etholiad y Senedd

More information Cymru
06apr by RCPsych Wales
Meddyg digidol Caerdydd wedi'i amlygu mewn gwaith celf
Meddyg digidol Caerdydd wedi'i amlygu mewn gwaith celf

Dathlwyd yr Athro Alka Ahuja MBE fel rhan o'r #TheArtofMotherhood murlun a gomisiynwyd gan Amazon Handmade.

More information Cymru
06apr by RCPsych Wales
Youtube
Cyflwyniad Dydd Gŵyl Dewi y Coleg yn 'darlunio'r meddwl'

Y Dydd Gŵyl Dewi hwn rydym yn falch iawn o gyflwyno 'darlunio'r meddwl', cyflwyniad ar y cyd rhwng Cerys Knighton a Dr Rhys Bevan Jones.

More information Cymru
02mar by RCPsych Wales
Baltic_House,_Mount_Stuart_Square,_Cardiff_Bay
Mwy na 30 o sefydliadau ar draws y sectorau iechyd, tai a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn dod at ei gilydd i alw am weithredu ar anghydraddoldebau iechyd

Mwy na 30 o sefydliadau ar draws y sectorau iechyd, tai a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn dod at ei gilydd i alw am weithredu ar anghydraddoldebau iechyd

More information Cymru
24feb by RCPsych Wales
KateLWalesCropped
Y Coleg Cymraeg yn cyhoeddi cynllun iaith Gymraeg dros dro

Mae Coleg Brenhinol y Seiciatryddion Cymru wedi cyhoeddi cynllun iaith Gymraeg dros dro.

More information Cymru
22jan by RCPsych Wales
RCPsych Cymru yn bartner gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Gwelliant Cymru ar gyfer Cynhadledd Dementia Ryngwladol Cymru
RCPsych Cymru yn bartner gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Gwelliant Cymru ar gyfer Cynhadledd Dementia Ryngwladol Cymru

Mae'n bleser gan RCPsych Cymru gyhoeddi y bydd Cynhadledd Dementia Ryngwladol Cymru, o'r enw Hyrwyddo Gofal Dementia Cymru, yn cael ei chynnal fel digwyddiad rhithwir ar-lein ar yr 2il a'r 3ydd o Chwefror 2021.

More information Cymru
08jan by RCPsych Wales
 • Cyflwyno parth lles Nant Caredig
  Cyflwyno parth lles Nant Caredig

  Rydym yn falch iawn o barhau â'n partneriaeth gyda'r URDD a'u Heisteddfod Genedlaethol, gan gefnogi cyflwyno parth llesiant newydd ar y Maes.

  More information Cymru
  24may by RCPsych Wales
 • Cerdd newydd gan y Children’s Laureate Wales yn archwilio effeithiau technoleg ar iechyd meddwl plant
  Cerdd newydd gan y Children’s Laureate Wales yn archwilio effeithiau technoleg ar iechyd meddwl plant

  I nodi Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd heddiw, Hydref 10 2022, pleser yw rhannu cerdd ac animeiddiad newydd gan y Children’s Laureate Wales, Connor Allen, mewn partneriaeth â Choleg Brenhinol Seiciatryddion Cymru.

  More information Cymru
  10oct by RCPsych Wales
 • Mae 98% o bobl y mae anhwylderau bwyta yn effeithio arnynt yn teimlo y bydd calorïau ar fwydlenni yn cael effaith negyddol arnynt, yn ôl canfyddiadau arolwg newydd
  Mae 98% o bobl y mae anhwylderau bwyta yn effeithio arnynt yn teimlo y bydd calorïau ar fwydlenni yn cael effaith negyddol arnynt, yn ôl canfyddiadau arolwg newydd

  Mae 98% o bobl y mae anhwylderau bwyta yn effeithio arnynt yn teimlo y byddai cyflwyno labelu calorïau ar fwydlenni yng Nghymru yn cael effaith negyddol neu negyddol iawn, yn ôl arolwg newydd gan Beat, elusen anhwylderau bwyta’r DU.

  More information Cymru
  23aug by RCPsych Wales
 • Dioddefodd gweithwyr gofal iechyd rheng flaen anawsterau iechyd meddwl yn ystod misoedd cyntaf y pandemig
  Dioddefodd gweithwyr gofal iechyd rheng flaen anawsterau iechyd meddwl yn ystod misoedd cyntaf y pandemig

  Mae ymchwil newydd wedi datgelu bod gweithwyr gofal iechyd rheng flaen wedi dioddef anawsterau iechyd meddwl yn ystod misoedd cyntaf y pandemig.

  More information Cymru
  29jul by RCPsych Wales
 • Wales2
  Mae cyflwyno Bil Aer Glân newydd yn foment hanesyddol i Gymru

  Mae Awyr Iach Cymru yn croesawu’r newyddion bod Bil Aer Glân wedi’i gynnwys yn natganiad deddfwriaethol y Prif Weinidog, a gyhoeddwyd heddiw (pumed o Orffennaf 2022).

  More information Cymru
  11jul by RCPsych Wales
 • Ymchwilwyr y DU yn arloesi ffordd rithwir newydd o drin PTSD
  Ymchwilwyr y DU yn arloesi ffordd rithwir newydd o drin PTSD

  Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi arloesi math newydd o driniaeth rithwir i bobl ag anhwylder straen wedi trawma (PTSD).

  More information Cymru
  16jun by RCPsych Wales
 • Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2022 yn llwyddiant mawr
  Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2022 yn llwyddiant mawr

  Roeddem yn falch iawn o fod yn bartner a chefnogi URDD Gobaith Cymru, wrth iddynt gynnal eisteddfod genedlaethol yr URDD 2022.

  More information Cymru
  06jun by RCPsych Wales
 • Grŵp Cynghori Arbenigol Iechyd Meddwl Colegau Brenhinol
  Grŵp Cynghori Arbenigol Iechyd Meddwl Colegau Brenhinol

  Heddiw, ar dydd iau 12fed Awst, rydym yn falch o gyhoeddi sefydliad Grŵp Cynghori Arbenigol Iechyd Meddwl y Coleg Brenhinol yn ffurfiol.

  More information Cymru
  16aug by RCPsych Wales
 • Dadl Genedlaethol ar Iechyd Meddwl ar gyfer Ysgolion Cynradd - 'A yw technoleg yn gwella eich iechyd meddwl?'
  Dadl Genedlaethol ar Iechyd Meddwl ar gyfer Ysgolion Cynradd - 'A yw technoleg yn gwella eich iechyd meddwl?'

  Mae'n bleser gennym gyhoeddi ein Dadl Genedlaethol Iechyd Meddwl gyntaf erioed ar gyfer Ysgolion Cynradd, a gynigir fel digwyddiad rhithwir ar gyfer ysgolion uwchradd ledled Cymru.

  More information Cymru
  19may by RCPsych Wales
 • Cydraddoldeb ar draws y tir
  Cydraddoldeb ar draws y tir

  Cipolwg ar ymgyrch Coleg Cymru cyn etholiad y Senedd

  More information Cymru
  06apr by RCPsych Wales