Polisi

Rydym yn arwain ac yn cydlynu gwaith i wella gofal iechyd meddwl a darparu gwasanaethau drwy ddatblygu polisi.

Mae gennym dîm polisi a materion cyhoeddus gweithredol a strategol sy'n cynnwys staff swyddfa ac arweinwyr clinigol sy'n gweithio'n agos gyda'r aelodaeth.

Ein hadnoddau

Psychiatrist and patient portrait

Senedd Cymru 2021 Maniffesto

Ein hargymhellion ar gyfer Llywodraeth nesaf Cymru, wrth sicrhau cydraddoldeb rhwng gwasanaethau iechyd corfforol a meddyliol.

Dysgwch fwy
Read more to receive further information regarding a career in psychiatry