COVID-19: gwybodaeth i seiciatryddion yng Nghymru

Archwiliwch ein canllawiau a'n gwybodaeth ddiweddaraf ar gyfer seiciatryddion sy'n gweithio yng Nghymru.

Sut i ddefnyddio ein canllawiau

Rydym wedi creu canolfan sy'n esblygu'n gyflym o wybodaeth COVID-19 a gynlluniwyd ar gyfer clinigwyr.  Mae'r canllawiau hyn wedi'u hysgrifennu o safbwynt eang y DU a byddant, ar y cyfan, yn berthnasol ledled y DU, ac mae'r Coleg yn gofyn i'w aelodau yng Nghymru gadw at y canllawiau hyn lle y bo'n bosibl.

Mae'r dudalen hon yn cynnwys cyfeiriadau at adnoddau allweddol Cymru, canllawiau allanol a rhestr termau, i gefnogi canllawiau'r DU.

Canllawiau i glinigwyr

Mae graddau effaith COVID-19 yn amhosibl eu rhagweld yn gywir a rhagwelir y bydd y sefyllfa'n esblygu'n gyflym. Byddwn yn parhau i ddiweddaru ac ychwanegu at y tudalennau hyn dros yr wythnosau nesaf. Gallwch hefyd gyfeirio at y canllawiau sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar COVID-19 a rheolaeth glinigol ar faterion iechyd meddwl a ddatblygwyd gan Lab Seiciatreg Precision Rhydychen (OxPPL). 

 • Gwasanaethau cymunedol a chleifion mewnol
 • Ymgysylltu â chleifion
 • Gweithlu
 • Lles a chymorth
 • Cyfreithiol
 • Digidol
 • Ystyriaethau moesegol
 • Adnoddau rhyngwladol
 • Ail-gyflwyno gwasanaethau o fewn gwasanaethau iechyd a gofal - atal a rheoli heintiau

Canllawiau Penodol i Gymru

Er y dylai canllawiau'r DU fod yn berthnasol i ymarferwyr ledled y DU a bod o ddefnydd iddynt, gweler isod eithriadau ac ystyriaethau sy'n benodol i system gofal iechyd Cymru. Caiff hyn ei ddiweddaru'n rheolaidd.

Clinical guidance for health professionals, including links to NICE and Public Health Wales.

Guidance and services

    Policy and background

    Provision of PPE and guidance for its use during the coronavirus pandemic

    Guidance and services

    Policy and background

    Support, guidance and policies for staff working in or wanting to join the NHS and social care during the coronavirus pandemic

    Guidance and services

    Policy and background

    Guidance on providing mental health services during the coronavirus pandemic

    Guidance and services

    Guidance on the rehabilitation needs of people affected by coronavirus.

    Guidance and services

    Policy and background

    Policies and guidance for care homes and providers of social services during the coronavirus pandemic

    Guidance and services

     

    Policy and background