Maniffesto Cymru

Etholiadau Seneddol Cymru 2021

Mae Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru am weld gwasanaethau iechyd meddwl a chorfforol yn derbyn sylw cyfartal ...

... gyda mynediad at y gwasanaethau priodol yn y mannau priodol a chymunedau yn gweithio’n gytûn er mwyn lleihau safonau isel o iechyd meddwl.

 

We have 3 priorities, 8 focus areas and a number of recommendations

Blaenoriaeth 1. Cryfhau llywodraethu, gweithlu ac arweinyddiaeth y GIG

Blaenoriaeth 2. Darparu gwasanaethau iechyd meddwl amserol 

Blaenoriaeth 3. Cefnogi’r amgylchedd ymchwil iechyd meddwl

WalesMillCentre

Rhagor o wybodaeth

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am faniffesto Cymru, mae croeso ichi gysylltu â ni

Cysylltu â ni

Cyfleoedd pellach

 

 

Yn ogystal, mae’r Coleg wedi adnabod nifer o brosiectau hoffem weld Llywodraeth Cymru yn eu hystyried yng nghyd-destun iechyd meddwl, yn ogystal â chynnwys rhai argymhellion ar sut gall Lywodraeth Cymru eu rhoi ar waith. 

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry