Cyllido ymchwil

'Mae Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru am weld gwasanaethau iechyd meddwl a chorfforol yn derbyn sylw cyfartal'

Hoffem:

  • bod GIG Cymru yn gwario o leiaf yr un faint y pen â Lloegr ar ymchwil ym meysydd iechyd meddwl ac anabledd dysgu
  • gweithio ag ymchwil iechyd a gofal er mwyn sicrhau cynrychiolaeth arwyddocaol barhaus ar gyfer iechyd meddwl ac anabledd dysgu yn eu cynllunio strategol.

Cyfleoedd pellach

 

Yn ogystal, mae’r Coleg wedi adnabod nifer o brosiectau hoffem weld Llywodraeth Cymru yn eu hystyried yng nghyd-destun iechyd meddwl, yn ogystal â chynnwys rhai argymhellion ar sut gall Lywodraeth Cymru eu rhoi ar waith.

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry