Comisiynu

'Mae Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru am weld gwasanaethau iechyd meddwl a chorfforol yn derbyn sylw cyfartal'

Weithiau mae angen i bobl fynd y tu allan i'r ardal i gael gwasanaeth arbenigol iawn, credwn fod pobl yn rhy aml yn cael eu lleoli y tu allan i'w hardal i gael gwasanaethau llai arbenigol oherwydd diffyg darpariaeth leol, yn hytrach na'r angen am wasanaethau arbenigol iawn.

Hoffem:

  • bod pob bwrdd iechyd yn cyhoeddi, yn rheolaidd, cost, lleoliad, nifer a hyd lleoliadau tu fas i ardal maent yn ei gweithredu a’u comisiynu
  • bod Llywodraeth Cymru yn ymddiried i leihau’r nifer o leoliadau anaddas tu fas i ardal yng Nghymru cymaint ag sy’n ymarferol bosibl
  • creu arweiniad ar sut i ddatblygu a defnyddio dangosyddion perfformiad cytundeb mewn modd ystyrlon er mwyn sicrhau safonau uchel o fewn practis preifat.

Cyfleoedd pellach

 

Yn ogystal, mae’r Coleg wedi adnabod nifer o brosiectau hoffem weld Llywodraeth Cymru yn eu hystyried yng nghyd-destun iechyd meddwl, yn ogystal â chynnwys rhai argymhellion ar sut gall Lywodraeth Cymru eu rhoi ar waith.

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry