Gofal iechyd ar sail gwerthoedd

Mae gofal iechyd ar sail gwerthoedd yn gysyniad sy’n trosglwyddo i’r claf y grym o wneud penderfyniadau, yn darparu mwy o wybodaeth iddynt am eu gofal ac yn galluogi meddygon a nyrsys i ddeall yn well beth yw amcanion y claf.

Hoffem:

  • deall sut gall y mesuriadau canlyniad adroddwyd gan y claf, yng nghyd-destun dewisiadau ac amcanion y claf ei hunan, helpu i lywio darpariaeth gwasanaeth iechyd meddwl ac anabledd dysgu yng Nghymru
  • deall os fyddai ap, fyddai’n galluogi’r claf i adrodd ei symptomau, o fudd i seiciatryddion neu os byddai’n lleihau budd therapiwtig.

Cyfleoedd pellach

 

Yn ogystal, mae’r Coleg wedi adnabod nifer o brosiectau hoffem weld Llywodraeth Cymru yn eu hystyried yng nghyd-destun iechyd meddwl, yn ogystal â chynnwys rhai argymhellion ar sut gall Lywodraeth Cymru eu rhoi ar waith.

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry