Data

'Mae Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru am weld gwasanaethau iechyd meddwl a chorfforol yn derbyn sylw cyfartal'

Hoffem:

  • cydweithio â Llywodraeth Cymru er mwyn creu safwe cyhoeddus sy’n cynnwys data craidd gwasanaethau iechyd meddwl mewn ffurf fwy hygyrch
  • cydweithio â Llywodraeth Cymru a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru er mwyn ymgynghori ar ba wybodaeth fyddai’n ddefnyddiol i’w gasglu mewn set data iechyd meddwl lleiaf posibl, a sicrhau cyllideb ddigonol ar gyfer casglu data
  • creu, mewn partneriaeth ag uned gomisiynu cydweithrediadol GIG Cymru, dangosyddion perfformiad allweddol ar gyfer gwasanaeth seiciatryddol.

Cyfleoedd pellach

 

Yn ogystal, mae’r Coleg wedi adnabod nifer o brosiectau hoffem weld Llywodraeth Cymru yn eu hystyried yng nghyd-destun iechyd meddwl, yn ogystal â chynnwys rhai argymhellion ar sut gall Lywodraeth Cymru eu rhoi ar waith.

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry