Gweithlu ymchwil

'Mae Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru am weld gwasanaethau iechyd meddwl a chorfforol yn derbyn sylw cyfartal'

Hoffem:

  • cydweithio â HEIW er mwyn ailsefydlu swyddi hyfforddiant seiciatreg academaidd yng Nghymru
  • deall sut orau i gefnogi seiciatreg academaidd yng Nghymru.

Cyfleoedd pellach

 

Yn ogystal, mae’r Coleg wedi adnabod nifer o brosiectau hoffem weld Llywodraeth Cymru yn eu hystyried yng nghyd-destun iechyd meddwl, yn ogystal â chynnwys rhai argymhellion ar sut gall Lywodraeth Cymru eu rhoi ar waith.

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry