Mesuriadau o angen a chyllido

Mae cyllideb GIG Cymru yn hawlio 42% o holl gyllid Llywodraeth Cymru. Mae cyllid y pen yn llai nag yn Yr Alban a Gogledd Iwerddon, a thrafodwyd telerau fformiwla Barnett heb dystiolaeth o’r angen.

Hoffem:

  • feintioli'r angen pellach yng Nghymru ac unioni’r trefniant gyllido presennol.

 

Yn dilyn cyflwyniad y Gyllideb Lles gan Lywodraeth Seland Newydd, sy’n dyrannu gwariant ar sail cynnydd mewn ansawdd bywyd a lles yn hytrach na chynnydd mewn GDP

Hoffem:

  • annog Llywodraeth Cymru i osod lles fel prif nod eu cyllideb er mwyn ateb gofynion lles pobl yng Nghymru.

Cyfleoedd pellach

 

Yn ogystal, mae’r Coleg wedi adnabod nifer o brosiectau hoffem weld Llywodraeth Cymru yn eu hystyried yng nghyd-destun iechyd meddwl, yn ogystal â chynnwys rhai argymhellion ar sut gall Lywodraeth Cymru eu rhoi ar waith.

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry