Gweithgareddau'r bwrdd iechyd

'Mae Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru am weld gwasanaethau iechyd meddwl a chorfforol yn derbyn sylw cyfartal'

Hoffem:

  • bod byrddau iechyd yn cyhoeddi bob chwarter eu cyllidebau dyranedig a’u gwariant yn ôl gwasanaeth ac arbenigedd
  • bod Llywodraeth Cymru yn ymddiried i osod aelod annibynnol dros iechyd meddwl ac anabledd dysgu ar fwrdd cyfarwyddo bob bwrdd iechyd
  • annog Llywodraeth Cymru i gynyddu’r gyfran o gyllid GIG yng Nghymru sydd ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl ac anabledd dysgu, o 11% yn 2018/19 at o leiaf 13% erbyn 2028/28
  • hyrwyddo’r defnydd o ddulliau Gwella Ansawdd o fewn gwasanaethau iechyd meddwl, a bod achrediad o holl wasanaethau iechyd meddwl ac anabledd dysgu o fewn rhwydwaith CCQI Cymreig.

Cyfleoedd pellach

 

Yn ogystal, mae’r Coleg wedi adnabod nifer o brosiectau hoffem weld Llywodraeth Cymru yn eu hystyried yng nghyd-destun iechyd meddwl, yn ogystal â chynnwys rhai argymhellion ar sut gall Lywodraeth Cymru eu rhoi ar waith.

Read more to receive further information regarding a career in psychiatry